Geautoriseerde personen kunnen hier de echtheid van een certificaat controleren.

Vul hier de veiligheidscode in. Is de code juist dan verschijnt de testdatum met de laatste twee tekens van de ID van de geteste persoon.

Staat er op het certificaat een andere datum/tijd of zijn de laatste twee tekens van de ID niet juist, dan is het certificaat niet echt.

Code: