Geen enkele test is perfect, zowel de Antigeen Sneltest als de PCR test niet. De organisatie die de test uitvoert is verantwoordelijk om bij de rapportage aan de onderzochte personen de beperkingen aan te geven: welke conclusies mag je wél en welke niét uit een negatieve uitslag trekken.

Via NOS nieuws van 25-12-2020 kwam om 16.37 naar voren dat een veel gebruikte sneltest minder betrouwbaar is dan gedacht. Het betreft onderzoek van het Leids Universitair Centrum (LUMC) bij huisartsenposten met de Panbio-antigeen sneltest van Abbott. De telegraaf doet er nog een schepje bovenop Kerst-waarschuwing: Sneltest nog slechter dan gedacht.

Wat is er nu precies aan de hand?

De antigeen test (Abbott is een van de inmiddels 5 in Nederland gevalideerde sneltesten) kan heel snel positieve personen opsporen, binnen enkele uren tot 24 uur kunnen de meeste contacten van deze positieve personen  ook opgespoord worden en ook deze personen kunnen dan snel in quarantaine gaan. Er zullen dan veel meer onnodige besmettingen niet plaatsvinden en het virus wordt versneld teruggedrongen. Met een PCR test duurt dit veel langer.

De LUMC onderzoekers wilden de mensen perse nu snel waarschuwen omdat ze bang waren dat mensen zich veilig wanen na een negatieve sneltest en Kerst met familie gaan vieren. Het is aan de testende instantie om reeds bij de uitslag ervoor te waarschuwen om niet een ongefundeerd gevoel van veiligheid aan een negatieve uitslag te  verbinden, zoals tijdens de feestdagen onvermijdelijk zal gebeuren.

Het WHL (World Health Laboratory) geeft iedereen een geschreven tekst mee die deze beperkingen duidelijk aangeeft: Negatieve resultaten sluiten de COVID-19 infectie niet volledig uit, vooral als de test wordt uitgevoerd zeer kort na contact met het virus. Een latere herhaling kan gewenst zijn.
Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

De onderzoekers noemen in hun korte verslag van hun onderzoek bij 298 personen tevens de resultaten van een eerder veel groter Nederlands onderzoek (1369 personen) waar deze Abbott test wel goed uit de bus kwam: sensitiviteit van 95,2 %. Zelf vonden zij maar 60%. Dit brengt gelijk de vraag naar voren: hoe kan het zijn dat hun betrouwbaarheid zoveel minder is? Hun energie hadden zij vermoedelijk beter kunnen besteden aan het opzoeken van de oorzaak van dit verschil.

Wat kunnen de oorzaken van dit verschil zijn? 2 mogelijke oorzaken zijn:

 1. De PCR test is gevoeliger dan de antigeen test. Dit komt omdat de virus restanten vele malen worden vermenigvuldigd. Bij de antigenen test wordt een eiwit van het virus gemeten. De anteigeen test past evenals een andere test: de viruskweek het beste bij het klinisch beeld. De PCR test is vaak ook nog positief als er geen virus infectie en besmettelijkheid (meer) aantoonbaar is. Zie bijgaand advies antigeen (snel) testen van RIVM van 12-10-2020 (pagina 5 en 6); 80e OMT rapport.
 2. De kwaliteit van de afname: De Abbott test is gevalideerd op de Nasopharynx afname, dat is een diepe neus swab. Helaas gebruikt lang niet iedere teststraat deze methode op correcte wijze. Een eenvoudige niet diepe neus of keel swab wordt ook gedaan. De LUMC onderzoekers verwijzen in hun onderzoek ook naar de resultaten van onderzoeken uit de UK. Deze waren ook minder goed, maar het betrof hier mensen die de swabs bij zichzelf afnemen. Dat zal waarschijnlijk zeker geen Nasopharynx swab geweest zijn, maar een ondiepe neus swab en betekent dus dat er minder positieven worden gevonden. De UK onderzoekers waren veel positiever dan LUMC groep: Rapid tests are a useful public Health tool, ook als ze een derde deel missen. Zie ook: bbc.com/news/health-55426523 Het WHL (World Health Laboratory) besteed uiteraard veel aandacht aan een correcte afname van de Nasopharynx

Wat kan men doen om COVID-19 versneld nog beter terug te dringen:

 1. Zo veel mogelijk sneltesten doen:
  -Bij positieve uitslagen in quarantaine gaan en contacten snel waarschuwen ook snel te laten sneltesten.
  -Bij negatieve uitslagen voorzichtig blijven en de richtlijnen blijven volgen. Het risico dat u besmettelijk bent is een stuk minder bij goede afnames maar zeker nog niet volledig weg.
 2. Meer voeding/supplementen innemen van immuun stimulerende nutriënten: zie de WHFnieuwsbrief
 3. Analyse van deze nutriënten in bloed: zie de Analyse Nutriëntenstatus voor een speciale lage corona prijs.
 4. Voor een analyse van de voeding die men al gebruikt en gerichte voedingsadviezen gaat u naar de website van de WHF (World Health Foundation): www.worldhealthfoundation.info. Ga dan vervolgens naar de eetmeter, meld u aan en voer dan vervolgens uw dieet in. Haalt u de dagelijks aanbevolen hoeveelheden (ADH’s) niet dan krijgt u adviezen om dit te verbeteren. Zo kunt u via de voeding uw afweer verbeteren.
  De WHF stichting heeft zeer beperkte middelen en wil het programma eenvoudiger maken en verbeteren. Deelname is gratis maar een donatie wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage wordt dan gebruikt om het programma te verbeteren en handzamer te maken. De meest bekende nutriënten die het immuunsysteem stimuleren worden duidelijk genoemd in de eetmeter, maar kunnen ook extra als supplement worden genomen. Heeft u vragen dan kunt u bellen met de heer E.F. Vogelaar +31-622786920.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *